top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder je onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en onze diensten, stem je ermee in dat je deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Gebruikers
Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet je ten minste 18 jaar oud zijn. Voorwaarden dienen als een bindende overeenkomst. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in jouw land of onder enige op je van toepassing zijnde wet of regelgeving.
Producten
Gonuts besteedt de uiterste zorg aan haar producten en deze voldoen aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne. De producten kunnen soms met een kleine marge afwijken van de opgegeven samenstelling, beschrijving en/of afbeelding. Indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Eventuele klachten over het product dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na bezorging te melden via julie@gonuts.be onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.
Bestellingen
Indien de bestelling voor 15h geplaatst is, streven wij ernaar deze de volgende dag klaar te hebben en op te sturen per pakketpost. Vanaf dan ligt de levering jammer genoeg niet meer in onze handen. Indien de bestelling groter is dan €70 en de bestemming in België is, zijn de verzendkosten ten laste van Gonuts. Indien je de bestelling zelf komt ophalen, sturen we je een berichtje om een afhaalmoment af te spreken. Gonuts behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, mits volledige restitutie van het bestelbedrag, zonder enige verdere opgaaf van reden (zie ook 'aansprakelijkheid').
Herroepingsrecht
Bij een bestelling, heb je als consument wettelijk herroepingsrecht op een aankoop op afstand binnen een termijn van 14 dagen na het ontvangen van de producten. Hierop kan enkel beroep gedaan worden indien de verpakking ongeopend en ongeschonden is, omwille van gezondheids- en hygiëneredenen.
Online betaling
Betalingen bij een bestelling op de website gebeuren door middel van online banking (bancontact, klarna, credit- en debetkaart). De prijzen die wij rekenen voor onze producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden.
Facturatie
Een factuur kan opgevraagd worden bij een minimum aankoop van €50,- excl. BTW. Op iedere facturatie zijn volgende voorwarden van toepassing:
1. alle bedragen vermeld op de factuur zijn in EURO (€);
2. facturen zijn steeds betaalbaar voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Indien er geen datum op de factuur vermeld staat, is de betalingstermijn de factuurdatum plus 30 kalenderdagen.
3. opmerkingen of klachten dienen binnen de 10 dagen na factuurdatum te worden geformuleerd;
4. enkel de rechtbank van het rechtsgebied Brugge is bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de factuur;
5. bij niet-betaling op de vervaldag zijn van rechtwege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd tegen 10% op het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van €25 
Gonuts®
Gonuts is een merknaam van Almanco CommV met het ondernemingsnummer: BE0798.212.901 en vestigingsadres: Tillegemstraat 26, 8200 Brugge. Het wordt vertegenwoordigd door Julie Salens en Alexis Mandeville. Almanco CommV is ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) onder het nummer: AER/WVL/048378. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website, producten en dienstverlening berusten uitsluitend bij Almanco CommV en zijn vertegenwoordigers. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van beelden, teksten en andere inhoud die door Gonuts wordt gegenereerd. Gonuts is een geregistreerd merk in de Benelux onder het nummer BX1472696.
Aansprakelijkheid
Gonuts en zijn vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade (inclusief verlies van winst) van jou of derden veroorzaakt door - of - onze dienstverlening en/of goederen - of - door het gebruik maken van onze dienstverlening en/of goederen - of - door de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening en/of goederen. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet wanneer sprake is van opzet of verwijtbare grove schuld van Gonuts en zijn vertegenwoordigers. Eveneens zijn we niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht of onvoorziene omstandigheden. Wij kunnen de overeenkomst dan ontbinden zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening en/of goederen (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker. Gonuts en zijn vertegenwoordigers kan geen rekening houden met specifieke voedselallergieën en intoleranties, anders dan die reeds vermeld staan bij onze producten. We kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen bij jouzelf of derden.
bottom of page