ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder je onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en onze diensten, stem je ermee in dat je deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Gebruikers

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet je ten minste 18 jaar oud zijn. Voorwaarden dienen als een bindende overeenkomst. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in jouw land of onder enige op je van toepassing zijnde wet of regelgeving.

Account

Om te bestellen wordt een gastprofiel aangemaakt. Daarvoor hebben we enkele gegevens nodig zodat we de bestelling aan het juist adres kunnen leveren. Het is ook mogelijk een account aan te maken zodat je gegevens bewaard blijven. Bij het aanmaken van een account kun je een wachtwoord kiezen, let op dat je deze niet deelt met anderen. Het staat Gonuts vrij om een account naar eigen inzicht te weigeren of te verwijderen, dan wel de toegang tot het account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. een beëindigen van een account wordt door ons per mail aan je kenbaar gemaakt.

Producten

Gonuts besteedt de uiterste zorg aan haar producten en deze voldoen aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne. De producten kunnen soms met een kleine marge afwijken van de opgegeven samenstelling, beschrijving en/of afbeelding. Indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Eventuele klachten over het product dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na bezorging te melden via julie@gonuts.be onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

Betalen

Betalingen gebeuren door middel van online banking (bancontact, klarna, credit- en debetkaart). De prijzen die wij rekenen voor onze producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betaalpagina. 

Bezorging

Indien de bestelling voor 15h geplaatst is, streven wij ernaar deze de volgende dag klaar te hebben en op te sturen per pakketpost. Vanaf dan ligt de levering jammer genoeg niet meer in onze handen. Indien je de bestelling zelf komt ophalen, sturen we je een berichtje om af te spreken.

Herroepingsrecht

Bij een bestelling, heb je als consument wettelijk herroepingsrecht op een aankoop op afstand binnen een termijn van 14 dagen na het ontvangen van de producten. Hierop kan enkel beroep gedaan worden indien de verpakking ongeopend en ongeschonden is, omwille van gezondheids- en hygiëneredenen.

Gonuts

Gonuts is een merknaam van Alexis Mandeville met het ondernemingsnummer: BE0760.817.916, vertegenwoordigd door Julie Salens. Gonuts is ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen onder het nummer: AER/WVL/046321. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website, producten en dienstverlening berusten uitsluitend bij Gonuts en zijn vertegenwoordigers (Alexis Mandeville en Julie Salens). Het is niet toegestaan om gebruik te maken van beelden, teksten en andere inhoud die door Gonuts wordt gegenereerd.

Aansprakelijkheid

Gonuts en zijn vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade (inclusief verlies van winst) van jou of derden veroorzaakt door - of - onze dienstverlening en/of goederen - of - door het gebruik maken van onze dienstverlening en/of goederen - of - door de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening en/of goederen. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet wanneer sprake is van opzet of verwijtbare grove schuld van Gonuts en zijn vertegenwoordigers. Eveneens zijn we niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht of onvoorziene omstandigheden. Wij kunnen de overeenkomst dan ontbinden zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening en/of goederen (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker. Gonuts en zijn vertegenwoordigers kan geen rekening houden met specifieke voedselallergieën en intoleranties, anders dan die reeds vermeld staan bij onze producten. We kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen bij jouzelf of derden.